NieuwsFlitsen

Archief dart 18 Nieuwsflitsen

Deze pagina verhaalt de geschiedenis van de Dartklasse. Met grote dank aan Wil Boendermaker ( † 2 febr 2015 ) die jaren lang alle Nieuwsflitsen heeft gemaakt en vele oude Dartflitsen heeft verzameld en gedigitaliseerd.
 
Wat opvalt in de Dartflitsen is de verandering van tijdgeest: behalve de Dart zelf is eigenlijk alles wel veranderd.
 
De Nederlandse Dartklasse Organisatie is opgericht in 1976. In de beginjaren waren er nog niet veel leden, maar de klasse groeide als kool. In 1979 wordt toegeleefd naar het honderdste lid, en vanaf 1980 ontstaat de samenwerking met de Sparkklasse, het kleine 15-voets zusje van de Dart 18. Later zal de Sparkklasse helemaal in de Dartklasse opgaan. De Spark komt in die beginjaren regelmatig voor in de Dartflitsen, als Sparkflitsen. De voorkant is bedrukt door de NDKO, de achterkant door de Sparkklasse.
 
Ook vonden we veel teksten over de techniek van de Dart en het verschijnsel catamaranzeilen in het algemeen. Al zijn ze lang geleden geschreven, vaak is het nog steeds van toepassing. Immers, zolang de Dart niet veranderd…. en de mentaliteit van een wedstrijdzeiler zal ook nooit veranderen.
 
Alle Dartflitsen hebben we voorzien van een korte introductie met de -op het oog- meest belangwekkende artikelen. Maar er staat nog veel meer in de Dartflitsen, vaak waren ze 35 pagina’s of meer lang. Wat in de loop der jaren opvalt is dat wisselingen van deelnemers- en ledentallen altijd een doorlopend probleem heeft gevormd.
 
Dus veel lees- en bladerplezier in het digitale Dart archief!

 

Vanaf 7 mrt 2015 is het digitale archief niet meer beschikbaar op deze plaats!

De geschiedenis van de Dart18 behoort de dartklasse toe en zij hebben aangegeven het archief op dart18klasse.nl te willen publiceren. Een ontwikkeling die wij zeer toejuichen, en een mooie erkenning van het verzamel en digitaliseer werk dat nu eindelijk een plaats binnen de klasse krijgt
 
Het afgelopen jaar heeft zich een trouwe groep lezers van de Dartflitsen en Nieuwsflitsen gevormd die het archief van 100 publicaties nu even tijdelijk moeten missen. Zodra het online staat krijgen alle geregistreerden van ons een notificatie. Wilt u een bepaalde flits eerder lezen? Stuur ons dan een e-mail.