AVG Privacy Statement

AVG Privacy Statement NDKO per 25 mei 2018

Datum vastgesteld: 15 mei 2018
Opgesteld ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Ledenadministratie: leden- en oudleden bestand

De Ledenadministratie wordt beheerd door het secretariaat en is uitsluitend toegankelijk voor het secretariaat.

De Ledenadministratie bevat: bankgegevens, naam, adres, telefoonnummers, emailadressen van de leden.

Overige bestuursleden en vrijwilligers (uitsluitend leden van de NDKO) kunnen waar noodzakelijk beschikking krijgen over: namen en telefoonnummers en adresgegevens. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Oud leden: NAW gegevens
Bij opzegging van het NDKO l,idmaatschap wordt het oud-lid gevraagd of opname in het oud-leden bestand op prijs word gesteld. Financiële gegevens worden niet opgenomen in het oud-ledenbestand.

Het oud-ledenbestand wordt gebruikt voor reünie doeleinden en ter beschikking gesteld aan het reünie organiserend comité. Na de reünie wordt dit uitgeleende bestand vernietigd en blijft het origineel in beheer van het secretariaat.

2. Mailingbestand NDKO

Dit bestand is opgeslagen op de Mailchimpserver en wordt gebruikt voor promotionele doeleinden ten behoeve van het Dartzeilen. Dit bestand is eigendom van de NDKO en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij hieronder anders vermeldt.

Bestaat uit drie bestanden:
1. Nederlandse leden en wedstrijdzeilers
2. Internationale wedstrijdzeilers en deelnemers van voorgaande Europeans en Worlds; deze mailbestanden kunnen worden gedeeld met de (onder auspiecien van) IDA en zuster-Dart18 klasse-organisaties; uitsluitend ten behoeve van de organisatie van Worlds en Europeans.
3. Oud leden-bestand tbv reünies en andere activiteiten voor oud-Dartzeilers.

Vrijwijllige aanmelding gaat via de website; bij afmelding worden de gegevens verwijderd van de mailinglist. Dit geheel volgens de gebruikersvoorwaarden van Mailchimp.
Opgeslagen worden: voor- en achternaam en emailadres, in sommige gevallen land van herkomst

Toegang tot dit bestand hebben: Bestuursleden en vrijwilligers (uitsluitend leden NDKO) voor promotie doeleinden van het Dartzeilen.

De Mailchimp data worden niet aan derden ter beschikking gesteld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

3. Inschrijvingen voor evenementen

De website van de NDKO kan worden gebruikt voor het aanmelden voor evenementen. Deze aanmeldgegevens kunnen waar nodig worden gedeeld met het organiserend comité.

Noodzakelijke gegevens worden vermeld / afgeleid uit NoR en SI en zijn: namen, landencode en zeilnummer van deelnemende zeilers, telefoonnummers in geval van nood, en in voorkomende gevallen kentekens om slagbomen te passeren en in geval van minimumleeftijd leeftijden / geboortedata.

Bij de inschrijving worden niet meer gegevens gevraagd dan strict noodzakelijk om deel te nemen aan het betreffende evenement. Betalingen worden verricht middels de betaalservice van Mollie. Mollie stuurt bevestigingsmails naar info@dart18klasse.nl met daarin de betaalgegevens van de betreffende inschrijving. In deze emails staat: de naam van de betalende zeiler, ordernummer, betaalde bedrag en de datum.

De infobox van de Dartklasse wordt gelezen door het bestuur en door het bestuur aangewezen vrijwilligers van de Dartklasse.

De op de site ingevulde formulieren met de inschrijvingen worden opgeslagen op de WordPress server van de Dartklasse bij webhoster Antagonist.

De gegevens van deze inschrijvingen worden één keer per jaar, na het eind van het seizoen en voor 31 december van het betreffende jaar, verwijderd van de website server.

Uitslagen van evenementen kunnen worden gepubliceerd op de website van de NDKO, Facebook, Mailchimp en de website van het organiserende comité.

De publicatie bestaat uit: landencode en zeilnummer, voor- en achternaam stuurman, voor- en achternaam bemanning, resultaten van de races, tussenstand en einduitslag.

NDKO website www.dart18klasse.nl

Het websitebezoek wordt gemeten met het volgprogramma GetClicky. De gegevens van deze metingen worden niet aan derden ter beschikking gesteld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

De gegevens worden opgeslagen op de servers van GetClicky en gedurende een periode van drie maanden bewaard.

Publicatie van foto’s
Foto’s gemaakt tijdens evenementen kunnen worden gebruikt op drukwerk, Social Media (bijvoorbeeld Facebook, YouTube), Mailchimp of de website voor niet commerciële doeleinden. Bij inschrijving voor een evenement gaan de deelnemers akkoord met deze bepaling.