Jaarprijsberekening seizoen

Berekening Jaarprijs

Op de Jaarvergadering van 31 januari 2016 is besloten dat een ‘ petit comité’ op zoek zou gaan naar een alternatieve berekening voor de Jaarprijs, welke zich in het verleden bewezen heeft. Uitgangspunt hierbij is dat een resultaat van een evenement met meer deelnemers beter wordt beloond dan een minder druk bezocht evenement.

In de jaren ’90 is de zgn ‘ Oostenrijkse Puntentelling’ ontwikkeld. Deze puntentelling is en wordt toegepast bij veel wedstrijdklassen voor de berekening van einduitslagen, en als selectiemiddel voor EK’s, WK’s en deelname aan Olympische Spelen.

Op basis van een algoritme worden meer punten toegekend naar gelang het aantal deelnemers hoger is. Verderop op deze pagina het algoritme tot 30 deelnemers.

Oostenrijkse Puntentelling

De Oostenrijkse Puntentelling wordt beschreven in de Regels voor Wedstrijdzeilen 1993 –1996.
De score wordt berekend volgens de formule:
P = 101 + 1000 log A – 1000 log N
P is het aantal punten wat men kan behalen. A het aantal deelnemers en N de positie in de einduitslag van de wedstrijd. (N=1 betekent eerste plaats, N=2 tweede plaats etc…..).

Zie bijgevoegde tabel voor de scores in een wedstrijdveld tot maximaal 30 deelnemers.
Eindigt een boot als laatste in de uitslag van de wedstrijd dan krijgt het 101 punten. Deelnemers die niet meedoen (DNC) krijgen 0 punten.

Aanvullend geldt voor de Jaarprijs 2016 en opeenvolgende jaren van de NDKO:

1. Punten worden per evenement (KE / ONK) toegekend aan deelnemers die minimaal 1 race met een getal in de uitslag hebben gevaren. Met andere woorden: zijn er 10 inschrijvingen, 1 boot vaart geen enkele wedstrijd (uit) telt de puntentelling voor 9 boten.
2. Alle evenementen tellen gelijkwaardig mee.
3. Er wordt geen aftrek gehanteerd.
4. Alleen een geldig evenement telt mee in de berekening van de Jaarprijs.
5. Punten worden toegekend per evenement.
6. Buitenlandse deelnemers tellen mee in de berekening van de einduitslag.
7. Bij gelijk aantal punten wint het team met de minste wedstrijdseries. Als dit geen uitsluitsel geeft, gelden de gebruikelijke tie-break regels volgens de ISAF regels voor het wedstrijdzeilen 2013-2016, wedstrijdbepalingen Appendix A8, ‘gelijk resultaat in een serie’ .
8. In gevallen waarbij bovenstaande regels geen uitsluitsel geven neemt het bestuur van de Nederlandse Dart Klasse-Organisatie een besluit.
Oostenrijkse_Puntentelling Dart 18